wires for security systems

Στον κλάδο της οικοδομής παρατηρείται τα τελευταία αρκετά χρόνια – και ειδικότερα από την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης και μετά – μια εμφανής στροφή προς την ποιότητα και τις υψηλών προδιαγραφών οικοδομές και κατοικίες.

Από τη μαζική παραγωγή νέων οικοδομών – όπου δινόταν έμφαση στην ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής με αρνητικές συνέπειες στην τελική ποιότητα – έχουμε περάσει στην ανέγερση κατοικιών για απαιτητικούς πελάτες με ειδικές προδιαγραφές.

Η υψηλή ποιότητα μιας κατασκευής αναφέρεται σε όλες τις πτυχές της, οι οποίες σίγουρα είναι πάρα πολλές. Περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων – και τον αρχικό σχεδιασμό της εγκατάστασης του συστήματος ασφαλείας, ο οποίος με τη σειρά του είναι βασική προϋπόθεση για την ορθή εγκατάσταση και την αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος ασφαλείας.

Η εμπειρία μας δείχνει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις – και ειδικότερα σε κατασκευές που έχουν γίνει πριν το 2010 – δεν έχει γίνει εξ’ αρχής η αναγκαία μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας, με συνέπεια να δημιουργούνται διάφορα προβλήματα στην πορεία.

Ανάλογα με το πρόβλημα και το πώς θα αντιμετωπιστεί από την εταιρία εγκατάστασης, μπορεί είτε να δημιουργηθούν επιπλέον κόστη για εργασίες (μερεμέτια) είτε να υπονομευθεί η αξιοπιστία του συστήματος.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου αρχικού σχεδιασμού για την εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας, θα έχει αρνητικές συνέπειες στην επαγγελματική εικόνα και αξιοπιστία της εταιρίας κατασκευής (εργολάβου), οι οποίες – αργά ή γρήγορα – θα έρθουν στην επιφάνεια και εις γνώση του ιδιοκτήτη.

Ας εξετάσουμε όμως στη συνέχεια τις συνηθέστερες περιπτώσεις που συναντούμε στην αγορά, τι προβλήματα δημιουργούνται και πώς αντιμετωπίζονται.

 

Δεν υπάρχουν αναμονές και καλωδιώσεις

Η έλλειψη αρχικού σχεδιασμού για την εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας μεταφράζεται στην έλλειψη των αναγκαίων αναμονών και καλωδιώσεων. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει μια βασική καλωδίωση συναγερμού που δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των χώρων, δεν υπάρχουν – για παράδειγμα – καλωδιώσεις για την εγκατάσταση εξωτερικών ανιχνευτών στα μπαλκόνια. Αρκετά συχνά βλέπουμε πως υπάρχει αναμονή για συναγερμό αλλά όχι για κάμερες, οι οποίες σήμερα είναι απαραίτητες – με την αύξηση της εγκληματικότητας.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, αναγκαζόμαστε να περάσουμε όλα τα καλώδια εξωτερικά, προκειμένου να αποφευχθούν τα επιπλέον κόστη και η φασαρία που θα δημιουργούσαν επιπλέον εργασίες – μερεμέτια, όπως άνοιγμα οπών σε τοίχους κλπ.

Αν και υπάρχουν τρόποι για να εξασφαλιστεί ένα ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα με την εγκατάσταση εξωτερικών καλωδίων, η εξ’ αρχής τοποθέτηση των καλωδίων εσωτερικά βάσει μελέτης είναι πάντα η ιδανικότερη λύση.

 

Λανθασμένη τοποθέτηση ή μη επαρκής ποσότητα καλωδίων

Χωρίς την εμπεριστατωμένη μελέτη χώρου από έναν ειδικό στις εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας, δεν μπορεί να υπάρχει η επαρκής γνώση ως προς το πού ακριβώς πρέπει να τοποθετηθούν τα καλώδια και οι αναμονές ή πόσα καλώδια θα χρειαστούν.

Η συνηθέστερη αρνητική συνέπεια της λανθασμένης τοποθέτησης ή των λιγοστών καλωδίων, είναι ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί ένας επαρκής αριθμός ζωνών ασφαλείας για τη μέγιστη προστασία. Μερικές φορές, χρειάζεται να γίνουν επιπλέον εργασίες – μερεμέτια (πχ. σκάψιμο τοίχου κλπ), που δεν είναι και ό,τι καλύτερο, ειδικά σε ολοκαίνουργια και φρεσκοβαμμένα σπίτια.

Μάλιστα, ανάλογα με την αρχική συμφωνία ή το στάδιο ολοκλήρωσης ενός έργου, και τη διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο μερών, τα κόστη αυτά μπορεί να επωμιστούν από τον εργολάβο, μειώνοντας τη συνολική κερδοφορία του.

 

Κακή ποιότητα καλωδίων

Στην εποχή των μαζικών ανεγέρσεων οικοδομών, η έμφαση στην ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής της οικοδομής είχε αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα των υλικών. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα δεν θα μπορούσαν να αποτελούν τα καλώδια εγκατάστασης του συστήματος ασφαλείας.

Καλούμαστε πολλές φορές να αντιμετωπίσουμε προβλήματα ψευδοσυναγερμών, τα οποία οφείλονται σε καλώδια κακής ποιότητας που με την πάροδο των χρόνων, οξειδώνονται ή κόβονται προκαλώντας ψευδοσυναγερμούς (οι ψευδοσυναγερμοί μπορεί επίσης να προκληθούν από την τοποθέτηση των ασθενών ρευμάτων κοντά στα ισχυρά ρεύματα).

Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει είτε να αντικατασταθούν τα καλώδια (με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε εργασίες και κόστη), είτε να αντικατασταθεί το σύστημα συναγερμού με ένα άλλο ασύρματο σύστημα.

  

Τα παραπάνω προβλήματα εμφανίζονται μερικά χρόνια μετά την αποπεράτωση της οικοδομής και την παράδοση του έργου στον ιδιοκτήτη του, ο οποίος δεν μπορεί να γνωρίζει εξ’ αρχής κατά πόσο έχει προηγηθεί μια σωστή μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ανακαλύπτει την έλλειψη σχεδιασμού ή την κακή ποιότητα κάποια χρόνια μετά, όταν εμφανίζονται τα προβλήματα και ενημερώνεται σχετικά από την εταιρία εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας και συναγερμών, που έχει καλέσει για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Είναι προφανές ότι μακροπρόθεσμα, η αξιοπιστία και το καλό όνομα του εργολάβου στην αγορά πλήττονται. Όμως, θα μπορούσαν να αποφευχθούν όλα τα παραπάνω εφόσον είχε προηγηθεί η κατάλληλη μέριμνα για τον εξ’ αρχής σχεδιασμό για την εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας.

Ο σχεδιασμός αυτός θα πρέπει να γίνεται βάσει μιας ολοκληρωμένης μελέτης του χώρου. Η ορθότητα και πληρότητα του σχεδιασμού μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εφόσον αυτός γίνει από μια πιστοποιημένη εταιρία εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας με πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο.

μελέτη χώρου για εγκατάσταση συναγερμού

Η μελέτη του χώρου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού και την πλήρη προστασία σας από όλα τα πιθανά σενάρια διάρρηξης.

Πώς μπορείτε όμως να αξιολογήσετε επαρκώς μια μελέτη για το σπίτι σας που γίνεται από μια εταιρία Συστημάτων Ασφαλείας; Πώς μπορείτε να κρίνετε αν έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι σημαντικοί παράγοντες; Τι πρέπει να περιέχει η μελέτη αυτή;

συστήματα πυρανίχνευσης

Η πυρανίχνευση εφαρμόζεται πολύ περιορισμένα στη χώρα μας ως πρακτική προστασίας από τον κίνδυνο της φωτιάς – κυρίως σε μεγάλα κτίρια – σε αντίθεση με τις ξένες χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης όπου είναι περισσότερο διαδεδομένη.

Όμως, η πυρανίχνευση αποτελεί μία πολύ αποτελεσματική πρακτική προστασίας των ανθρώπων από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς στον χώρο τους και για το λόγο αυτό, θα εξηγήσουμε στη συνέχεια τις βασικές έννοιες και τρόπους λειτουργίας της.

Καταρχάς, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η εγκατάσταση των συστημάτων πυρανίχνευσης αποσκοπεί στην προστασία των ανθρώπων και όχι των κτιρίων.

Υπάρχουν δύο (2) βασικές κατηγορίες συστημάτων πυρανίχνευσης: τα αυτόνομα συστήματα πυρανίχνευσης και τα συμπληρωματικά συστήματα πυρανίχνευσης που αποτελούν μέρος ενός πιο ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας με συναγερμούς και κάμερες.

Αυτόνομα συστήματα πυρανίχνευσης

Ένα αυτόνομο σύστημα πυρανίχνευσης αποτελείται από τον πίνακα πυρανίχνευσης, τους πυρανιχνευτές και τα κουμπιά αναγγελίας φωτιάς (panic buttons) και τις σειρήνες.

Όταν υπάρχει φωτιά, ο ιδιοκτήτης (ή διαχειριστής) του συστήματος πυρανίχνευσης βλέπει εντός του πίνακα ένα ή περισσότερα λαμπάκια να αναβοσβήνουν και καταλαβαίνει σε ποιον χώρο (ή διαμέρισμα) έχει προκληθεί η φωτιά, ώστε να δράσει αναλόγως.

Οι πυρανιχνευτές – όπως μαρτυρά και η ονομασία τους – είναι τα εξαρτήματα εκείνα που ανιχνεύουν την ύπαρξη φωτιάς όταν πλησιάσει κοντά τους ο καπνός ή η φλόγα.

Η σωστή επιλογή των σημείων που θα τοποθετηθεί ένας πυρανιχνευτής (ή περισσότεροι) είναι πολύ κρίσιμο σημείο για την αποτελεσματικότητα του συστήματος πυρανίχνευσης, και προϋποθέτει μια ολοκληρωμένη μελέτη του χώρου ώστε να εντοπισθούν τα στρατηγικά σημεία τοποθέτησης και να εντοπισθεί η φωτιά το συντομότερο δυνατό.

Τα κουμπιά αναγγελίας της φωτιάς (panic buttons) εξυπηρετούν στις περιπτώσεις πυρκαγιάς όπου ακόμα δεν έχει ανιχνευτεί από τον πυρανιχνευτή λόγω της θέσης του και το πάτημά τους ενεργοποιεί τη σειρήνα για την απομάκρυνση των ανθρώπων από το κτίριο.

Συστήματα συναγερμού με πυρανιχνευτές

Τα συστήματα συναγερμού με πυρανιχνευτές δεν περιλαμβάνουν πίνακα πυρανίχνευσης αλλά ούτε και panic buttons. Στην ουσία αποτελούνται μόνο από πυρανιχνευτές οι οποίοι τοποθετούνται ως συμπληρωματικός εξοπλισμός ενός συστήματατος ασφαλείας με συναγερμούς και κάμερες και συνδέονται στο συναγερμό. Έτσι, όταν ανιχνεύσουν τη φωτιά, ο συναγερμός αρχίζει να χτυπά.

Όλες οι τελευταίες μονάδες συναγερμού δέχονται πυρανιχνευτές, οπότε μπορείτε να προσθέσετε πυρανιχνευτές σε δεύτερο χρόνο, μετά την αγορά και εγκατάσταση του συστήματος ασφαλείας σας.

Εφαρμογές πυρανίχνευσης

Τα συστήματα πυρανίχνευσης ενδείκνυνται σε χώρους όπου υπάρχει πολύς κόσμος, δεδομένου ότι η λειτουργία τους αποσκοπεί στην έγκαιρη προειδοποίηση των ανθρώπων για να απομακρυνθούν σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Τέτοιοι χώροι είναι – ενδεικτικά – μεγάλα κτίρια, εμπορικά κέντρα, κτίρια γραφείων, εταιρίες – εργοστάσια, ξενοδοχεία, γυμναστήρια, τράπεζες, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης κλπ.

Επίσης, ενδείκνυνται και για χώρους με εύφλεκτα υλικά, όπως για παράδειγμα τα βενζινάδικα.

Σε πολλούς από τους παραπάνω χώρους (πχ. βενζινάδικα) η εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης είναι υποχρεωτική από τη Νομοθεσία.

Μία ειδική κατηγορία συστημάτων πυρανίχνευσης αφορούν την ανίχνευση φυσικού αερίου. Οι ανιχνευτές φυσικού αερίου τοποθετούνται σε εγκαταστάσεις με φυσικό αέριο. Όταν ένας ανιχνευτής που ανιχνεύει διαρροή φυσικού αερίου εγκατασταθεί στο λεβητοστάσιο, τότε κόβει την παροχή του αερίου με ηλεκτροβάνα ώστε να αποφευχθεί η έκρηξη, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί τη σειρήνα.

Κριτήρια επιλογής συστήματος πυρανίχνευσης

Πριν επιλέξετε ένα σύστημα πυρανίχνευσης, θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω τέσσερα (4) βασικά κριτήρια επιλογής:

  • Πιστοποιημένη εταιρία εγκατάστασης

Όπως και στις εγκαταστάσεις συστημάτων συναγερμού, επιλέξτε μια πιστοποιημένη εταιρία εγκατάστασης με εμπειρία στο αντικείμενο για να διασφαλίσετε την πολύ καλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών καθώς επίσης και την υποστήριξή σας μετά την πώληση (πχ. συντήρηση κλπ)

  • Ενδελεχής μελέτη χώρου

Η ενδελεχής μελέτη του χώρου αποτελεί προϋπόθεση για την ορθή επιλογή των στρατηγικών σημείων τοποθέτησης των πυρανιχνευτών, ώστε η φωτιά να μπορεί να εντοπιστεί το συντομότερο δυνατό.

  • Επώνυμα συστήματα και άριστη ποιότητα υλικών (για την ορθή ανίχνευση καπνού και την αποφυγή ψευδοσυναγερμών)

Αποφύγετε τα μη επώνυμα συστήματα αμφιβόλου ποιότητας που κατασκευάζονται σε χώρες με χαμηλό εργατικό κόστος. Από τη στιγμή που κάνετε τη συγκεκριμένη επένδυση, σίγουρα θέλετε να διασφαλίσετε την αξιοπιστία λειτουργίας του συστήματός σας και να αποφύγετε τους ενοχλητικούς ψευδοσυναγερμούς.

  • Άριστη ποιότητα καλωδίων

Ιδιαίτερα όπου υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις, απαιτούνται χοντρά καλώδια πολύ καλής ποιότητας.

 


 

Ευχαριστούμε για την παροχή πόρων:

Designed by macrovector / Freepik

Κέντρο Λήψης Σημάτων

Η σύνδεση ενός συστήματος συναγερμού με το Κέντρο Λήψης Σημάτων εξασφαλίζει πολλαπλά οφέλη στον ιδιοκτήτη του, με σημαντικότερο όλων, την άμεση ειδοποίηση της Άμεσης Δράσης, αλλά και του ίδιου του ιδιοκτήτη, σε περίπτωση διάρρηξης.

συναγερμοί σπιτιών σημεία ελέγχου

Σκέφτεστε να εγκαταστήσετε στο σπίτι σας ένα σύστημα συναγερμού; Η γνώση 8 κρίσιμων σημείων για το πώς να επιλέξετε το κατάλληλο προϊόν και την κατάλληλη εταιρία εγκατάστασης, θα σας προστατέψει από δυσάρεστες εκπλήξεις και θα έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.

home safety

Η μονάδα GSM/GPRS είναι ένα απαραίτητο εξάρτημα ενός συστήματος ασφαλείας διότι σας προστατεύει από τον κίνδυνο αδυναμίας επικοινωνίας του συστήματός σας με το Κέντρο Λήψης Σημάτων. Όμως, θα πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για να λειτουργεί αποτελεσματικά.

συναγερμοί παραγωγής ομίχλης

Έχετε ή σκέφτεστε να εγκαταστήσετε ένα σύστημα συναγερμού στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο; Οι συσκευές παραγωγής ομίχλης δημιουργούν μια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας, που είναι σχεδόν αδύνατο να υπερνικήσει ο οποιοσδήποτε διαρρήκτης.

μπαταρίες συναγερμού

Έχετε αγοράσει ένα σύστημα συναγερμού για το σπίτι ή την επιχείρησή σας και δεν κάνετε προληπτική συντήρηση; Αν ναι, σκεφθείτε το σοβαρά. Χωρίς συντήρηση, διατρέχετε τον κίνδυνο να σας προδώσει το σύστημά σας και να σας βάλει σε μπελάδες.

πιστοποίηση εγκαταστατών συστημάτων ασφαλείας

Ποιες πιστοποιήσεις υποχρεούνται από το Νόμο να φέρουν οι εταιρίες εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας και γιατί πρέπει να βεβαιωθείτε για την ύπαρξή τους.

cctv camera εξωτερικού χώρου

Ένα από τα πρώτα ερωτήματα που θέτουν οι πελάτες μας πριν αγοράσουν μια κάμερα, είναι αν θα πρέπει να αγοράσουν IP ή αναλογική κάμερα.

Η τεχνολογία έχει κάνει τεράστια βήματα τα τελευταία χρόνια και αυτό που νομίζατε ως ενδεικτική λύση, ίσως να μην ισχύει πλέον.

καλώδια συναγερμού

Τα καλώδια συναγερμού δεν χρειάζεται να αλλοιώνουν την αισθητική του χώρου. Αρκεί - κατά την τοποθέτησή τους - να εφαρμοσθεί μία συγκεκριμένη τεχνοτροπία.