Προληπτική συντήρηση
Αναλαμβάνουμε την ετήσια προληπτική συντήρηση του συστήματός σας, εφαρμόζοντας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες βάσει αναλυτικού εγχειριδίου συντήρησης.

Αξιόπιστη λειτουργία
Ελέγχουμε όλα τα επιμέρους σημεία και όταν απαιτείται, προχωρούμε στις απαραίτητες αντικαταστάσεις, ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη λειτουργία του συστήματός σας.

Διατήρηση της καλής εικόνας
Καθαρίζουμε όλα τα μέρη ώστε να διασφαλισθεί η αξιόπιστη λειτουργία αλλά και η διατήρηση της καλής εικόνας που λειτουργεί αποτρεπτικά στους επίδοξους διαρρήκτες.

Πιστοποιημένοι και πλήρως καταρτισμένοι τεχνικοί και ηλεκτρονικοί
Αποκλειστικά από εξειδικευμένο συνεργείο της εταιρίας μας, το οποίο αποτελείται από πιστοποιημένους και πλήρως καταρτισμένους τεχνικούς – ηλεκτρονικούς, κατόπιν ραντεβού στο χώρο σας.

Η ετήσια συντήρηση συναγερμού γίνεται προληπτικά ώστε να εξασφαλίσει την αξιόπιστη λειτουργία του συστήματός σας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η ελλιπής ή κακή συντήρηση αποτελεί πολλές φορές την αιτία βλάβης ή μη επανόδου του συναγερμού σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος.

 

 

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την έλλειψη σωστής συντήρησης

Η ελλιπής ή κακή συντήρηση ενός συστήματος συναγερμού, θέτει σε κίνδυνο την αξιόπιστη λειτουργία του συναγερμού και κατ' επέκταση την προστασία των ανθρώπων σας και της περιουσίας σας.

Για να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τους κινδύνους της έλλειψης συντήρησης, μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο μας Γιατί είναι απαραίτητη η συντήρηση του συναγερμού.

Κίνδυνος μη ενεργοποίησης του συναγερμού σε περίπτωση διάρρηξης.
Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις μη ενεργοποίησης του συναγερμού σε περίπτωση διαρρήξεων, είτε λόγω ελλιπούς συντήρησης, είτε λόγω του ότι ο ιδιοκτήτης ξέχασε να ενεργοποιήσει το συναγερμό. 

Κίνδυνος εξάντλησης της μπαταρίας του συναγερμού.
Προκαλεί την απενεργοποίηση του συναγερμού και την ενεργοποίηση της σειρήνας η οποία αρχίζει να χτυπά ανεξέλεγκτα και δημιουργεί την αναγκαιότητα άμεσης αποκατάστασης.

Κίνδυνος στοχοποίησης από διαρρήκτες.
Η έλλειψη συντήρησης γίνεται εύκολα αντιληπτή από επίδοξους διαρρήκτες και διευκολύνει το έργο τους αφού μπορούν πολύ γρηγορότερα να προκαλέσουν την εξάντληση της μπαταρίας και την απενεργοποίηση του συναγερμού.

Κίνδυνος αυξημένου κόστους αποκατάστασης των ζημιών.
Ανάλογα με το συναγερμό και άλλους παράγοντες (πχ. για πόσο διάστημα έμεινε η μπαταρία με μηδενική χωρητικότητα), μπορεί να προκληθούν σοβαρότερες βλάβες με αυξημένο κόστος αποκατάστασης όπως ενδεικτικά, ένα βραχυκύκλωμα, μία βλάβη στη σειρήνα ή μία βλάβη στην κεντρική μονάδα του συστήματος συναγερμού.

 

Ενημερωθείτε Πριν Επιλέξετε

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4