Οι συναγερμοί της iSecurity αποτελούν τον κεντρικό πυρήνα ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας.

Για το λόγο αυτό, κατασκευάζονται μόνο από επώνυμους αναγνωρισμένους οίκους στην Ευρώπη και Αμερική, όπως Paradox, Caddx, DSC, Bosch, Siemens και Honeywell. Η προστασία σας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας και δεν τη διακινδυνεύουμε με συναγερμούς που κατασκευάζονται σε χώρες χαμηλού εργατικού κόστους.

Οι συναγερμοί μας εγκαθίστανται από πιστοποιημένους εγκαταστάτες μας στο χώρο σας (οικία ή επαγγελματικός χώρος) με σκοπό την προστασία σας από διαρρήξεις.

Τα συστήματα συναγερμού της iSecurity αποτελούνται από τα ακόλουθα μέρη:

 • Κεντρική μονάδα συναγερμού
  Η κεντρική μονάδα συναγερμού αποτελεί τον πυρήνα του συστήματος συναγερμού.
 • Ένα ή περισσότερα πληκτρολόγια ελέγχου
 • Σειρήνα (εσωτερική και εξωτερική)
 • Αισθητήρες κίνησης
  Οι αισθητήρες κίνησης μπορεί να είναι τόσο εξωτερικού όσο και εσωτερικού χώρου. Οι αισθητήρες εξωτερικού χώρου ενεργοποιούν το συναγερμό πριν τη διάρρηξη με αποτέλεσμα να κερδίζεται πολύτιμος χρόνος και να αποτρέπεται η επιδιωκόμενη διάρρηξη.
 • Μαγνητικές επαφές
  Οι μαγνητικές επαφές είναι μικρά εξαρτήματα που τοποθετούνται στα παράθυρα και τις πόρτες (πχ. εντός της κάσας) και ενεργοποιούν το συναγερμό αν ανοίξει το παράθυρο ή η πόρτα αντίστοιχα.
 • Μονάδα GPRS
  Η μονάδα GPRS είναι ένα απολύτως απαραίτητο εξάρτημα ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας. Λόγω του ότι στέλνει το μήνυμα της διάρρηξης μέσω κινητού, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι το Κέντρο Λήψης Σημάτων θα λάβει το μήνυμα ακόμα και αν ο διαρρήκτης κόψει (ή απενεργοποιήσει) τα καλώδια του τηλεφώνου.
 • Ανιχνευτής σπασίματος τζαμιού, πλημμύρας και φωτιάς
 • Προστασία χρηματοκιβωτίου
 • Επιταχυνσιόμετρο.
  Το επιταχυνσιόμετρο είναι αισθητήρας κίνησης – μετατόπισης και χρησιμοποιείται για την προστασία πολύτιμων ή ακριβών αντικειμένων. Τοποθετείται εντός ή δίπλα στο αντικείμενο (πχ. πίσω από έναν ακριβό πίνακα ζωγραφικής) και ενεργοποιεί το συναγερμό όταν κινείται ή μετατοπίζεται το αντικείμενο.
 • Mobile app
  Η εφαρμογή στα κινητά δίνει τη δυνατότητα αφοπλισμού και οπλισμού του συναγερμού από απόσταση.
 • Λογισμικό ενημέρωσης
  Με το λογισμικό ενημέρωσης των συναγερμών της iSecurity, ενημερώνεστε αυτομάτως στις περιπτώσεις που χτυπά ο συναγερμός, σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος ή/και σε οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία προκύψει.
 • Panic button
  Το Panic Button είναι ένα μικρό εξάρτημα με ένα κουμπί, το οποίο στέλνει σήμα πανικού στο Κέντρο Λήψης Σημάτων. Χρησιμεύει στις περιπτώσεις διαρρήξεων όπου – για κάποιο λόγο – ο συναγερμός δεν είναι οπλισμένος.

Πώς λειτουργεί

Ένας αποτελεσματικός συναγερμός πρέπει να χτυπά εγκαίρως, δηλαδή πρέπει να χτυπά πριν τη διάρρηξη.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλα τοποθετημένων αισθητήρων κίνησης στον εξωτερικό χώρο. Οι αισθητήρες αυτοί αναγνωρίζουν τις κινήσεις που προδίδουν την επιδιωκόμενη διάρρηξη και δίνουν σήμα στο συναγερμό να χτυπήσει. Τέτοιες κινήσεις μπορεί να είναι η κίνηση του διαρρήκτη καθώς πλησιάζει το πατζούρι του μπαλκονιού, την κεντρική πόρτα ενός σπιτιού ή διαμερίσματος ή καθώς περπατά στον περιβάλλοντα χώρο.

Η ενεργοποίηση του συναγερμού πριν τη διάρρηξη – και όχι κατά τη διάρρηξη – παίζει καταλυτικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα ενός συστήματος ασφαλείας.

Η εμπειρία μας στο χώρο αποδεικνύει ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, η ενεργοποίηση του συναγερμού λίγα δευτερόλεπτα πριν τη διάρρηξη, πανικοβάλει τον επίδοξο διαρρήκτη και τελικά αποτρέπει την επιδιωκόμενη διάρρηξη. Με τον τρόπο αυτό, αποτρέπονται τα χειρότερα και ειδικότερα η face-to-face συνάντηση με το διαρρήκτη.

Με την ενεργοποίηση του συναγερμού, αποστέλλεται αυτομάτως μήνυμα στο Κέντρο Λήψης Σημάτων (μέσω τηλεφώνου, internet ή κινητού), το οποίο επικοινωνεί αμέσως με τον ιδιοκτήτη.

Εφόσον ο ιδιοκτήτης (ή το Κέντρο Λήψης Σημάτων) επιβεβαιώσει τη διάρρηξη, τότε το Κέντρο Λήψης Σημάτων ειδοποιεί αμέσως την Αστυνομία.

Συστήματα συναγερμών με βάση το επίπεδο ασφαλείας

Βάσει του Ευρωπαϊκού προτύπου ασφαλείας EN 50131-1:2006, τα συστήματα συναγερμών χωρίζονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό ασφάλειας και την αξιοπιστία που προσφέρουν: Grade 1, Grade 2, Grade 3 και Grade 4. Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός, τόσο πιο αξιόπιστο και ανθεκτικό (σε επιθέσεις) θεωρείται ένα σύστημα συναγερμών.

Grade 1 – Ένα σύστημα συναγερμού Grade 1 μπορεί να αντισταθεί σε ενέργειες παραβίασης σχετικά άπειρων διαρρηκτών. Προστατεύει τα πιο βασικά σημεία εισόδου, όπως, πχ. την κεντρική πόρτα εισόδου. Είναι κατάλληλο για χώρους σχετικά μειωμένου ρίσκου διάρρηξης χωρίς αντικείμενα υψηλής αξίας.

Grade 2 – Ένα σύστημα συναγερμού Grade 2 μπορεί να αντισταθεί σε ενέργειες παραβίασης έμπειρων διαρρηκτών που φέρουν ειδικό εξοπλισμό. Προστατεύει τις πόρτες, τα παράθυρα και κάθε άλλο πιθανό σημείο εισόδου. Αν διαθέτετε διαμέρισμα, μονοκατοικία ή γραφείο, ένα σύστημα Grade 2 αποτελεί πιθανότατα την ιδανική λύση για εσάς.

Grade 3 – Τα συστήματα συναγερμών με πιστοποίηση Grade 3 είναι κατάλληλα για μεγάλα εμπορικά κέντρα ή τράπεζες. Αντιστέκονται αποτελεσματικά σε πολύ έμπειρους εισβολείς με επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις, οι οποίοι κάνουν χρήση φορητού ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Όλα τα πιθανά σημεία εισόδου προστατεύονται, συμπεριλαμβανομένων των τοίχων και των οροφών. Τα συστήματα Grade 3 είναι απαραιτήτως ενσύρματα.

Grade 4 – Τα συστήματα συναγερμών με πιστοποίηση Grade 4 χρησιμοποιούνται για κτίρια πολύ υψηλού κινδύνου διαρρήξεων ή τρομοκρατικών επιθέσεων, όπως είναι πχ. οι Πρεσβείες ή οι τράπεζες. Λόγω των ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων αυτής της βαθμίδας πιστοποίησης, τα συστήματα Grade 4 σπανίζουν στην αγορά.

Ασύρματοι και ενσύρματοι συναγερμοί

Μία βασική κατηγοριοποίηση των συναγερμών είναι οι ασύρματοι και ενσύρματοι συναγερμοί.

Κατά κανόνα, τόσο οι ασύρματοι όσο και οι ενσύρματοι συναγερμοί αποτελούν αξιόπιστες λύσεις.

Σε περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να περάσει το καλώδιο, όπως πχ. σε παλιά κτίρια, οι ασύρματοι συναγερμοί αποτελούν μία αξιόπιστη εναλλακτική.

Ενημερωθείτε Πριν Επιλέξετε

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4