Η εγκατάσταση ενός κλειστού συστήματος τηλεόρασης με κάμερες (CCTV, Closed-Circuit Television), σε συνδυασμό με το σύστημα συναγερμού, αποτελούν τα δύο σημαντικότερα μέρη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας.

Η iSecurity διαθέτει μία μεγάλη γκάμα καμερών οι οποίες κατασκευάζονται από τους μεγαλύτερους επώνυμους οίκους παγκοσμίως.

Έτσι, σας προσφέρει πληθώρα επιλογών: από τις πιο εξελιγμένες τεχνολογικά προτάσεις που θα καλύψουν εξειδικευμένες ανάγκες υψηλών απαιτήσεων, μέχρι τις πλέον οικονομικές και έξυπνες value-for-money προτάσεις οι οποίες θα καλύψουν πλήρως τις πραγματικές σας ανάγκες.

IP και αναλογικές κάμερες

Οι κάμερες που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τις IP κάμερες και τις αναλογικές κάμερες.

Η βασική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο κατηγοριών έχει να κάνει με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για να μεταφερθεί η εικόνα του βίντεο στον αποδέκτη της. Οι αναλογικές κάμερες μεταφέρουν το σήμα του βίντεο σε αναλογική μορφή, ενώ οι IP κάμερες μεταφέρουν το σήμα σε ψηφιακή μορφή (για το λόγο αυτό, ονομάζονται και ψηφιακές κάμερες).

Η ψηφιακή μεταφορά του σήματος έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία εικόνας με υψηλότερη ανάλυση και ανώτερη ποιότητα. Η υψηλότερη ανάλυση αναβαθμίζει τις δυνατότητες του συστήματος και μπορεί να καλύψει περισσότερο εξεζητημένες ανάγκες, όπως για παράδειγμα, αναγνώριση προσώπου, δυνατότητα ζουμαρίσματος μεγάλων αποστάσεων κλπ.

Ωστόσο, οι αναλογικές κάμερες τα τελευταία έτη έχουν εξελιχθεί τεχνολογικά, με αποτέλεσμα να παρέχουν ψηφιακή εικόνα υψηλής ανάλυσης στον τελικό αποδέκτη, με πολύ καλό ποιοτικό αποτέλεσμα.

Η χρήση μιας αναλογικής κάμερας μπορεί να καλύψει πλήρως τις βασικές ανάγκες του χρήστη της και κρίνεται ως περισσότερο συμφέρουσα, αν λάβουμε υπόψη το χαμηλότερο κόστος αγοράς τους (σε σύγκριση με το κόστος αγοράς μιας IP κάμερας).

Τόσο οι αναλογικές όσο και οι IP (ψηφιακές) κάμερες μπορούν να μεταφέρουν το σήμα τόσο ασύρματα όσο και ενσύρματα.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σύγκριση μεταξύ IP και αναλογικών καμερών και ποιος τύπος κάμερας είναι ο καταλληλότερος για εσάς, πατήστε εδώ.

Ασύρματες και Ενσύρματες Κάμερες

Μία άλλη κατηγοριοποίηση των καμερών είναι οι ενσύρματες και οι ασύρματες κάμερες.

Τόσο οι ενσύρματες όσο και οι ασύρματες κάμερες αποτελούν αξιόπιστες λύσεις με πολύ καλή ποιότητα εικόνας.

Η επιλογή μεταξύ μιας ασύρματης ή ενσύρματης κάμερας έχει να κάνει κυρίως με τον χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί και κατά πόσο επιτρέπεται η σύνδεση της κάμερας με καλώδια ή όχι.

Σταθερές και Κινητές Κάμερες

Ανεξάρτητα αν πρόκειται για αναλογικές ή IP κάμερες, oι κάμερες χωρίζονται επίσης σε σταθερές και κινητές κάμερες. Δηλαδή, οι αναλογικές κάμερες μπορεί να είναι σταθερές ή κινητές και οι IP κάμερες μπορεί επίσης να είναι σταθερές ή κινητές.

H μεγάλη πλειοψηφία των καμερών είναι σταθερές. Αυτό συμβαίνει διότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν συντρέχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για την αγορά κινητής κάμερας.

Κρυφές και Φανερές Κάμερες

Οι κάμερες διακρίνονται επίσης σε κρυφές και φανερές. 

Είναι πολλές οι περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης προτιμά την εγκατάσταση κρυφών καμερών. Σε ότι αφορά την εγκατάσταση καμερών στο σπίτι, ένας βασικός λόγος προτίμησης κρυφών καμερών έχει να κάνει με την υποδοχή φιλοξενούμενων στο σπίτι και την αμηχανία που μπορεί να τους προκαλεί η παρουσία μιας φανερής κάμερας.

Σε κάθε περίπτωση όμως, είτε πρόκειται για το σπίτι είτε πρόκειται για επαγγελματικό χώρο, επισημαίνουμε την ανάγκη να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, ώστε η εγκατάσταση καμερών - κρυφών ή φανερών - να γίνεται με πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ενημερωθείτε Πριν Επιλέξετε

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4