καλώδια συστήματος συναγερμού

Στον κλάδο της οικοδομής παρατηρείται τα τελευταία αρκετά χρόνια – και ειδικότερα από την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης και μετά – μια εμφανής στροφή προς την ποιότητα και τις υψηλών προδιαγραφών οικοδομές και κατοικίες.

Από τη μαζική παραγωγή νέων οικοδομών – όπου δινόταν έμφαση στην ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής με αρνητικές συνέπειες στην τελική ποιότητα – έχουμε περάσει στην ανέγερση κατοικιών για απαιτητικούς πελάτες με ειδικές προδιαγραφές.

Η υψηλή ποιότητα μιας κατασκευής αναφέρεται σε όλες τις πτυχές της, οι οποίες σίγουρα είναι πάρα πολλές. Περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων – και τον αρχικό σχεδιασμό της εγκατάστασης του συστήματος ασφαλείας, ο οποίος με τη σειρά του είναι βασική προϋπόθεση για την ορθή εγκατάσταση και την αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος ασφαλείας.

Η εμπειρία μας δείχνει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις – και ειδικότερα σε κατασκευές που έχουν γίνει πριν το 2010 – δεν έχει γίνει εξ’ αρχής η αναγκαία μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας, με συνέπεια να δημιουργούνται διάφορα προβλήματα στην πορεία.

Ανάλογα με το πρόβλημα και το πώς θα αντιμετωπιστεί από την εταιρία εγκατάστασης, μπορεί είτε να δημιουργηθούν επιπλέον κόστη για εργασίες (μερεμέτια) είτε να υπονομευθεί η αξιοπιστία του συστήματος.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου αρχικού σχεδιασμού για την εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας, θα έχει αρνητικές συνέπειες στην επαγγελματική εικόνα και αξιοπιστία της εταιρίας κατασκευής (εργολάβου), οι οποίες – αργά ή γρήγορα – θα έρθουν στην επιφάνεια και εις γνώση του ιδιοκτήτη.

Ας εξετάσουμε όμως στη συνέχεια τις συνηθέστερες περιπτώσεις που συναντούμε στην αγορά, τι προβλήματα δημιουργούνται και πώς αντιμετωπίζονται.

 

Δεν υπάρχουν αναμονές και καλωδιώσεις

Η έλλειψη αρχικού σχεδιασμού για την εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας μεταφράζεται στην έλλειψη των αναγκαίων αναμονών και καλωδιώσεων. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει μια βασική καλωδίωση συναγερμού που δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των χώρων, δεν υπάρχουν – για παράδειγμα – καλωδιώσεις για την εγκατάσταση εξωτερικών ανιχνευτών στα μπαλκόνια. Αρκετά συχνά βλέπουμε πως υπάρχει αναμονή για συναγερμό αλλά όχι για κάμερες, οι οποίες σήμερα είναι απαραίτητες – με την αύξηση της εγκληματικότητας.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, αναγκαζόμαστε να περάσουμε όλα τα καλώδια εξωτερικά, προκειμένου να αποφευχθούν τα επιπλέον κόστη και η φασαρία που θα δημιουργούσαν επιπλέον εργασίες – μερεμέτια, όπως άνοιγμα οπών σε τοίχους κλπ.

Αν και υπάρχουν τρόποι για να εξασφαλιστεί ένα ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα με την εγκατάσταση εξωτερικών καλωδίων, η εξ’ αρχής τοποθέτηση των καλωδίων εσωτερικά βάσει μελέτης είναι πάντα η ιδανικότερη λύση.

 

Λανθασμένη τοποθέτηση ή μη επαρκής ποσότητα καλωδίων

Χωρίς την εμπεριστατωμένη μελέτη χώρου από έναν ειδικό στις εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας, δεν μπορεί να υπάρχει η επαρκής γνώση ως προς το πού ακριβώς πρέπει να τοποθετηθούν τα καλώδια και οι αναμονές ή πόσα καλώδια θα χρειαστούν.

Η συνηθέστερη αρνητική συνέπεια της λανθασμένης τοποθέτησης ή των λιγοστών καλωδίων, είναι ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί ένας επαρκής αριθμός ζωνών ασφαλείας για τη μέγιστη προστασία. Μερικές φορές, χρειάζεται να γίνουν επιπλέον εργασίες – μερεμέτια (πχ. σκάψιμο τοίχου κλπ), που δεν είναι και ό,τι καλύτερο, ειδικά σε ολοκαίνουργια και φρεσκοβαμμένα σπίτια.

Μάλιστα, ανάλογα με την αρχική συμφωνία ή το στάδιο ολοκλήρωσης ενός έργου, και τη διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο μερών, τα κόστη αυτά μπορεί να επωμιστούν από τον εργολάβο, μειώνοντας τη συνολική κερδοφορία του.

 

Κακή ποιότητα καλωδίων

Στην εποχή των μαζικών ανεγέρσεων οικοδομών, η έμφαση στην ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής της οικοδομής είχε αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα των υλικών. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα δεν θα μπορούσαν να αποτελούν τα καλώδια εγκατάστασης του συστήματος ασφαλείας.

Καλούμαστε πολλές φορές να αντιμετωπίσουμε προβλήματα ψευδοσυναγερμών, τα οποία οφείλονται σε καλώδια κακής ποιότητας που με την πάροδο των χρόνων, οξειδώνονται ή κόβονται προκαλώντας ψευδοσυναγερμούς (οι ψευδοσυναγερμοί μπορεί επίσης να προκληθούν από την τοποθέτηση των ασθενών ρευμάτων κοντά στα ισχυρά ρεύματα).

Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει είτε να αντικατασταθούν τα καλώδια (με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε εργασίες και κόστη), είτε να αντικατασταθεί το σύστημα συναγερμού με ένα άλλο ασύρματο σύστημα.

  

Τα παραπάνω προβλήματα εμφανίζονται μερικά χρόνια μετά την αποπεράτωση της οικοδομής και την παράδοση του έργου στον ιδιοκτήτη του, ο οποίος δεν μπορεί να γνωρίζει εξ’ αρχής κατά πόσο έχει προηγηθεί μια σωστή μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ανακαλύπτει την έλλειψη σχεδιασμού ή την κακή ποιότητα κάποια χρόνια μετά, όταν εμφανίζονται τα προβλήματα και ενημερώνεται σχετικά από την εταιρία εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας και συναγερμών, που έχει καλέσει για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Είναι προφανές ότι μακροπρόθεσμα, η αξιοπιστία και το καλό όνομα του εργολάβου στην αγορά πλήττονται. Όμως, θα μπορούσαν να αποφευχθούν όλα τα παραπάνω εφόσον είχε προηγηθεί η κατάλληλη μέριμνα για τον εξ’ αρχής σχεδιασμό για την εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας.

Ο σχεδιασμός αυτός θα πρέπει να γίνεται βάσει μιας ολοκληρωμένης μελέτης του χώρου. Η ορθότητα και πληρότητα του σχεδιασμού μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εφόσον αυτός γίνει από μια πιστοποιημένη εταιρία εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας με πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο.