πυρανίχνευση

Η πυρανίχνευση εφαρμόζεται πολύ περιορισμένα στη χώρα μας ως πρακτική προστασίας από τον κίνδυνο της φωτιάς – κυρίως σε μεγάλα κτίρια – σε αντίθεση με τις ξένες χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης όπου είναι περισσότερο διαδεδομένη.

Όμως, η πυρανίχνευση αποτελεί μία πολύ αποτελεσματική πρακτική προστασίας των ανθρώπων από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς στον χώρο τους και για το λόγο αυτό, θα εξηγήσουμε στη συνέχεια τις βασικές έννοιες και τρόπους λειτουργίας της.

Καταρχάς, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η εγκατάσταση των συστημάτων πυρανίχνευσης αποσκοπεί στην προστασία των ανθρώπων και όχι των κτιρίων.

Υπάρχουν δύο (2) βασικές κατηγορίες συστημάτων πυρανίχνευσης: τα αυτόνομα συστήματα πυρανίχνευσης και τα συμπληρωματικά συστήματα πυρανίχνευσης που αποτελούν μέρος ενός πιο ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας με συναγερμούς και κάμερες.

Αυτόνομα συστήματα πυρανίχνευσης

Ένα αυτόνομο σύστημα πυρανίχνευσης αποτελείται από τον πίνακα πυρανίχνευσης, τους πυρανιχνευτές και τα κουμπιά αναγγελίας φωτιάς (panic buttons) και τις σειρήνες.

Όταν υπάρχει φωτιά, ο ιδιοκτήτης (ή διαχειριστής) του συστήματος πυρανίχνευσης βλέπει εντός του πίνακα ένα ή περισσότερα λαμπάκια να αναβοσβήνουν και καταλαβαίνει σε ποιον χώρο (ή διαμέρισμα) έχει προκληθεί η φωτιά, ώστε να δράσει αναλόγως.

Οι πυρανιχνευτές – όπως μαρτυρά και η ονομασία τους – είναι τα εξαρτήματα εκείνα που ανιχνεύουν την ύπαρξη φωτιάς όταν πλησιάσει κοντά τους ο καπνός ή η φλόγα.

Η σωστή επιλογή των σημείων που θα τοποθετηθεί ένας πυρανιχνευτής (ή περισσότεροι) είναι πολύ κρίσιμο σημείο για την αποτελεσματικότητα του συστήματος πυρανίχνευσης, και προϋποθέτει μια ολοκληρωμένη μελέτη του χώρου ώστε να εντοπισθούν τα στρατηγικά σημεία τοποθέτησης και να εντοπισθεί η φωτιά το συντομότερο δυνατό.

Τα κουμπιά αναγγελίας της φωτιάς (panic buttons) εξυπηρετούν στις περιπτώσεις πυρκαγιάς όπου ακόμα δεν έχει ανιχνευτεί από τον πυρανιχνευτή λόγω της θέσης του και το πάτημά τους ενεργοποιεί τη σειρήνα για την απομάκρυνση των ανθρώπων από το κτίριο.

Συστήματα συναγερμού με πυρανιχνευτές

Τα συστήματα συναγερμού με πυρανιχνευτές δεν περιλαμβάνουν πίνακα πυρανίχνευσης αλλά ούτε και panic buttons. Στην ουσία αποτελούνται μόνο από πυρανιχνευτές οι οποίοι τοποθετούνται ως συμπληρωματικός εξοπλισμός ενός συστήματατος ασφαλείας με συναγερμούς και κάμερες και συνδέονται στο συναγερμό. Έτσι, όταν ανιχνεύσουν τη φωτιά, ο συναγερμός αρχίζει να χτυπά.

Όλες οι τελευταίες μονάδες συναγερμού δέχονται πυρανιχνευτές, οπότε μπορείτε να προσθέσετε πυρανιχνευτές σε δεύτερο χρόνο, μετά την αγορά και εγκατάσταση του συστήματος ασφαλείας σας.

Εφαρμογές πυρανίχνευσης

Τα συστήματα πυρανίχνευσης ενδείκνυνται σε χώρους όπου υπάρχει πολύς κόσμος, δεδομένου ότι η λειτουργία τους αποσκοπεί στην έγκαιρη προειδοποίηση των ανθρώπων για να απομακρυνθούν σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Τέτοιοι χώροι είναι – ενδεικτικά – μεγάλα κτίρια, εμπορικά κέντρα, κτίρια γραφείων, εταιρίες – εργοστάσια, ξενοδοχεία, γυμναστήρια, τράπεζες, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης κλπ.

Επίσης, ενδείκνυνται και για χώρους με εύφλεκτα υλικά, όπως για παράδειγμα τα βενζινάδικα.

Σε πολλούς από τους παραπάνω χώρους (πχ. βενζινάδικα) η εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης είναι υποχρεωτική από τη Νομοθεσία.

Μία ειδική κατηγορία συστημάτων πυρανίχνευσης αφορούν την ανίχνευση φυσικού αερίου. Οι ανιχνευτές φυσικού αερίου τοποθετούνται σε εγκαταστάσεις με φυσικό αέριο. Όταν ένας ανιχνευτής που ανιχνεύει διαρροή φυσικού αερίου εγκατασταθεί στο λεβητοστάσιο, τότε κόβει την παροχή του αερίου με ηλεκτροβάνα ώστε να αποφευχθεί η έκρηξη, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί τη σειρήνα.

Κριτήρια επιλογής συστήματος πυρανίχνευσης

Πριν επιλέξετε ένα σύστημα πυρανίχνευσης, θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω τέσσερα (4) βασικά κριτήρια επιλογής:

  • Πιστοποιημένη εταιρία εγκατάστασης

Όπως και στις εγκαταστάσεις συστημάτων συναγερμού, επιλέξτε μια πιστοποιημένη εταιρία εγκατάστασης με εμπειρία στο αντικείμενο για να διασφαλίσετε την πολύ καλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών καθώς επίσης και την υποστήριξή σας μετά την πώληση (πχ. συντήρηση κλπ)

  • Ενδελεχής μελέτη χώρου

Η ενδελεχής μελέτη του χώρου αποτελεί προϋπόθεση για την ορθή επιλογή των στρατηγικών σημείων τοποθέτησης των πυρανιχνευτών, ώστε η φωτιά να μπορεί να εντοπιστεί το συντομότερο δυνατό.

  • Επώνυμα συστήματα και άριστη ποιότητα υλικών (για την ορθή ανίχνευση καπνού και την αποφυγή ψευδοσυναγερμών)

Αποφύγετε τα μη επώνυμα συστήματα αμφιβόλου ποιότητας που κατασκευάζονται σε χώρες με χαμηλό εργατικό κόστος. Από τη στιγμή που κάνετε τη συγκεκριμένη επένδυση, σίγουρα θέλετε να διασφαλίσετε την αξιοπιστία λειτουργίας του συστήματός σας και να αποφύγετε τους ενοχλητικούς ψευδοσυναγερμούς.

  • Άριστη ποιότητα καλωδίων

Ιδιαίτερα όπου υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις, απαιτούνται χοντρά καλώδια πολύ καλής ποιότητας.

 


 

Ευχαριστούμε για την παροχή πόρων:

Designed by macrovector / Freepik