Τα συστήματα πυρανίχνευσης της iSecurity αποτελούνται από την κεντρική μονάδα και τους ανιχνευτές καπνού (ή φωτιάς).

Οι ανιχνευτές καπνού τοποθετούνται στρατηγικά σε διάφορα σημεία της οροφής του κτιρίου – ή και σε άλλες επιφάνειες ανάλογα με την αρχιτεκτονική του χώρου – ώστε να καλύψουν το σύνολο του χώρου χωρίς να αφήσουν νεκρά σημεία.

Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης beam πυρανίχνευσης, ειδικότερα σε περιπτώσεις ψηλοτάβανων χώρων. Δύο αισθητήρες τοποθετούνται συμμετρικά σε δύο τοίχους, ο ένας απέναντι από τον άλλον, δημιουργώντας μια νοητή δέσμη (beam). Με τον τρόπο αυτό, ο συναγερμός ενεργοποιείται πριν φτάσει ο καπνός στην οροφή του κτιρίου και κερδίζεται πολύτιμος χρόνος.

Ψηφιακά και συμβατικά συστήματα πυρανίχνευσης

Τα συστήματα πυρανίχνευσης της iSecurity διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τα ψηφιακά και τα συμβατικά συστήματα.

Τα συμβατικά συστήματα πυρανίχνευσης χωρίζουν το συνολικό χώρο κάλυψης σε ζώνες. Έτσι, όταν ενεργοποιείται ο συναγερμός, ο διαχειριστής του συστήματος (πχ. ο θυρωρός) βλέπει στον πίνακα πυρανίχνευσης ποια ζώνη προκάλεσε την ενεργοποίηση του συναγερμού.

Τα ψηφιακά συστήματα πυρανίχνευσης δίνουν πολύ αναλυτικότερη πληροφόρηση, αφού ο κάθε ανιχνευτής έχει το δικό του serial number. Με τον τρόπο αυτό, ο διαχειριστής του συστήματος γνωρίζει με μεγάλη ακρίβεια το σημείο του χώρου όπου ανιχνεύθηκε καπνός.

Επιπλέον, στα ψηφιακά συστήματα πυρανίχνευσης, η διαχείριση μπορεί να γίνεται εξ’ αποστάσεως με τη χρήση φορητού συστήματος διαχείρισης (πάνελ με οθόνη και πληκτρολόγιο).

Ενημερωθείτε Πριν Επιλέξετε

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4