Σύντομη περιγραφή: 32 Channel Ultra 4K H.265 Network Video Recorder
Κωδικός: DH.NV.608.32
NVR608-32-4KS2
Καρτέλα 1: Τίτλος: Γενικά Χαρακτηριστικά
Καρτέλα 1: Περιεχόμενο:
  • Κανάλια: 32 Καναλιών
  • Έξοδοι: HDMI, 2VGA
  • Μέγιστη Ανάλυση Καταγραφής: 12 Megapixels
  • Bandwidth / mbps: 384mbps
  • Alarm I/O: 16/8
  • PoE: Δεν διαθέτει
  • HDD: 8 Sata
Καρτέλα 3: Τίτλος: Φυλλάδια
Καρτέλα 3: Περιεχόμενο:

Διαφημιστικό Έντυπο